All Courses

MBA (Executive)


Fees : ₹ 4,60,236


MBA (Executive)


Fees : ₹ 3,72,038


EMBA DCP

Finance Management


Fees : ₹ 1,42,868


EMBA DCP

Finance Management


MBA DCP

Finance Management


MBA TCP

Finance Management


MBA Plus

Finance Management


MBA DCP

Finance Management


MBA TCP

Finance Management


MBA TCP

Finance Management


Fees : ₹ 2,22,071


MBA DCP

Finance Management


Fees : ₹ 1,85,508


MBA Plus

Finance Management


MBA Plus

Finance Management


Fees : ₹ 1,65,144


EMBA DCP

Healthcare Management


EMBA DCP

Healthcare Management


Fees : ₹ 1,42,868


MBA DCP

Healthcare Management


MBA Plus

Healthcare Management


MBA DCP

Healthcare Management


MBA DCP

Healthcare Management


Fees : ₹ 1,85,508


MBA Plus

Healthcare Management


MBA Plus

Healthcare Management


Fees : ₹ 1,65,144


EMBA DCP

Human Resource Management


Fees : ₹ 1,42,868


EMBA DCP

Human Resource Management


MBA DCP

Human Resource Management


MBA TCP

Human Resource Management


MBA Plus

Human Resource Management


MBA DCP

Human Resource Management


MBA TCP

Human Resource Management


MBA TCP

Human Resource Management


Fees : ₹ 2,22,071


MBA DCP

Human Resource Management


Fees : ₹ 1,85,508


MBA Plus

Human Resource Management


MBA Plus

Human Resource Management


Fees : ₹ 1,65,144


EMBA DCP

Information Technology Management


Fees : ₹ 1,42,868


EMBA DCP

Information Technology Management


MBA DCP

Information Technology Management


MBA Plus

Information Technology Management


MBA DCP

Information Technology Management


MBA DCP

Information Technology Management


Fees : ₹ 1,85,508


MBA Plus

Information Technology Management


MBA Plus

Information Technology Management


Fees : ₹ 1,65,144


EMBA DCP

Marketing Management


Fees : ₹ 1,42,868


EMBA DCP

Marketing Management


MBA DCP

Marketing Management


MBA Plus

Marketing Management


MBA DCP

Marketing Management


MBA DCP

Marketing Management


Fees : ₹ 1,85,508


MBA Plus

Marketing Management


MBA Plus

Marketing Management


Fees : ₹ 1,65,144


EMBA DCP

Operation and Production Management


Fees : ₹ 1,42,868


EMBA DCP

Operation and Production Management


MBA DCP

Operation and Production Management


MBA TCP

Operation and Production Management


MBA Plus

Operation and Production Management


MBA DCP

Operation and Production Management


MBA TCP

Operation and Production Management


MBA TCP

Operation and Production Management


Fees : ₹ 2,22,071


MBA DCP

Operation and Production Management


Fees : ₹ 1,85,508


MBA Plus

Operation and Production Management


MBA Plus

Operation and Production Management


Fees : ₹ 1,65,144


BBA

Bachelors in Business Administration


Fees : ₹ 1,18,500


BBA Plus

Bachelors in Business Administration


BBA Plus

Bachelors in Business Administration


BBA Plus

Bachelors in Business Administration


Fees : ₹ 1,82,208